W ośrodku dla kobiet i dzieci (ofiar przemocy i handlu ludźmi), prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie PoMOC siostry każdego dnia towarzyszą kobietom w ich codziennych troskach i kryzysach. Są obok, kiedy mieszkanki zmagają się z wyzwaniami, wspierają je w chwilach niepewności i pomagają pokonywać trudności. Pośród różnorakich problemów zdarzają się także dni ogromnej radości. Takim wyjątkowym i niebywale radosnym wydarzeniem był chrzest święty Glorii i Andreja, który przyniósł wiele szczęścia i wzruszeń.

Chrzest jest jednym z najważniejszych sakramentów w życiu chrześcijańskim, stanowiącym fundament wiary i wprowadzenie do wspólnoty Kościoła. Dla podopiecznych ośrodka ta uroczystość była momentem pełnym duchowego znaczenia i radości. Maluchy były otoczone miłością swoich mam, chrzestnych – wolontariuszy oraz całej wspólnoty, która modliła się w ich intencji.

Jesteśmy wdzięczne, że możemy być świadkami tych pięknych chwil i towarzyszyć naszym podopiecznym w tak ważnym etapie życia. Modlimy się, aby każde ochrzczone dziecko wzrastało w zdrowiu, miłości i wierze, mając zawsze przy sobie Boże błogosławieństwo i wsparcie naszej wspólnoty.