POZYTYWNE IMPULSY

Wielkanoc

Wielkanoc to nie tylko perspektywa, ale to rzeczywistość, która zmieniła bieg historii ludzkości. Wielkanoc to moment, w którym ludzka doczesność przebiła się do wieczności. Wielkanoc jest wtedy, gdy znaleźliśmy klucz do ludzkiego szczęścia niezależnie od sytuacji wokół nas i w nas. Wielkanoc jest wtedy, gdy łzy odnalazły swoją wartość zastępując strach i niepokój nadzieją i radością. Wielkanoc jest wtedy, gdy nasze cierpienie staje się odkupieńcze, bo nie kończy się na krzyżu, ale na poranku zmartwychwstania. Wielkanoc jest wtedy, gdy ludzka samotność kończy się nieskończoną przyjaźnią z Bogiem.

Don Giorgio

Share: