Wieża Babel zawsze inspiruje do głębokiej refleksji nad pragnieniem naszego przepełnionego pychą ego. Nasze ego, które chce sięgnąć nieba i utrzymać cały świat wokół siebie. Używamy naszych wygodnych koncepcji i odpowiednich pomysłów, aby zrobić tę wieżę naszej pychy. Nawet jeśli wiemy, że niebo jest daleko, wciąż próbujemy zbudować tę wieżę ego na iluzji, że jest bardzo blisko. Przekonujemy innych, aby przyczynili się do budowy naszego przepełnionego pychą ego za pomocą wymyślonych potrzeb i fikcyjnych propozycji. Pamiętajmy, że jest to próba nieudana, zawsze nieudana. Nasza pycha tylko nas unicestwi.

Don Giorgio