W dniach od 13 do 30 maja trwa wizyta Matki Generalnej s. Sybilli w Indonezji, gdzie od 4 miesięcy przebywają dwie nasze siostry: s. Klaudia i s. Augusta. Obecnie zadaniem sióstr jest zorientowanie się jakie możliwości rozwoju ma tutaj nasze Zgromadzenie. Obecna wizyta Matki Generalnej jest kolejnym etapem rozeznawania naszej przyszłości w Indonezji. Na miejscu razem z siostrami czekały na Przełożoną Generalną cztery dziewczęta, które chcą wstąpić do naszego Zgromadzenia. Od samego początku nasz pobyt w Indonezji wspiera ojciec Tadeusz Gruca, werbista, który udostępnia nam pomieszczenia do zamieszkania i okazuje nam wielką życzliwość we wszystkim czego potrzebujemy w nowym miejscu. W modlitwie polecajmy Bogu ten czas rozeznawania i wszystkie osoby, które pomagają nam w Indonezji.