W Nanjota, dzięki staraniom sióstr i dobrych ludzi, udało się wykopać studnię, w której jest woda. To wielka radość, gdyż na tym terenie jest szczególnie trudno o wodę. Studnia ma 180 metrów głębokości. Dziękujemy siostrze Zofii i wszystkim osobom, które pracowały przy tym projekcie. Niech Bóg będzie błogosławiony za Jego łaskę.