Wszyscy lubimy być doceniani. A czasem nawet za tym tęsknimy – za poklepaniem po plecach. Kiedy tego pragniemy, a nie osiągamy, czujemy pustkę. Pustka, która pochodzi z pragnienia poklepania lub słowa! Właściwie, pozwalając sobie na to uczucie pustki, co robisz? Umniejszasz swoją własną ciężką pracę. Twoje wysiłki mają wrodzoną wartość, jeśli są wykonywane z przekonaniem i miłością. Kiedy sami tego nie doceniacie i wypełniacie się pustką spowodowaną brakiem uznania ze strony innych, nie oddajecie sprawiedliwości samym sobie. Naucz się wykonywać swoje zadania, nawet te najmniejsze, z przekonaniem o ich wartości i widzieć różnicę, jaką one czynią. Nie będziesz już prześladowany przez swoje pragnienie klepania!

Don Giorgio