Wszystkich Świętych – Uroczystość
Ewangelia – Mt 5, 1-12a
Dzień Wszystkich Świętych jest piękny, bo daje nam wiele sił i szczęścia do kroczenia drogą świętości. Inspiruje do podążania drogą tych wszystkich świętych. Drogą szczęścia i błogosławieństwa, jak wyjaśnia Ewangelia dnia. Droga szczęścia poprzez bycie ubogim w duchu oddając wszystko oczekuj Jezusa. Droga szczęścia przez bycie pokornym na tyle, by włączyć każde bogactwo drugiego człowieka, małe czy duże. Droga szczęścia przez płakanie z tymi, którzy płaczą i obejmowanie bólu innych. Droga szczęścia przez to, że nie rezygnujemy z żadnej szansy na zrobienie czegoś dobrego. Droga szczęścia przez wybaczanie i nie zatrzymywanie się na ograniczeniach innych. Droga szczęścia przez bycie bezinteresownym do tego stopnia, że twoje serce odzwierciedla miłość Boga. Droga szczęścia poprzez tworzenie pokoju w sercach i między sercami poprzez słuchanie, rozumienie i budowanie relacji. Droga szczęścia przez przyjęcie każdego krzyża w tym dążeniu do szerzenia tej miłości Boga.