Święty Alfons Maria de’ Liguori, biskup, doktor Kościoła
Wtorek 17. tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – List do Rzymian 8:1-4
„Powodem, dla którego ci, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie podlegają potępieniu, jest to, że prawo ducha życia w Chrystusie Jezusie uwolniło was od prawa grzechu i śmierci”. To Słowo Boże wiele wyjaśnia. Jest to dokładne porównanie między zbawieniem, które przyniósł Jezus Chrystus, a wszystkimi koncepcjami zbawienia poza nim. Prawo ducha życia w Chrystusie Jezusie oraz prawo grzechu i śmierci to dwie koncepcje prawa, które prowadzą do zbawienia. To drugie jest prawem, które osądza twoje czyny i potępia cię z powodu twoich czynów. Pierwsze to prawo, które rozgrzesza złe uczynki i daje łaskę do czynienia lepszych rzeczy. Paweł mówi, że prawo ducha życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię. Jest to więc życie, w którym Jezus Chrystus odgrywa wiodącą rolę. Jest to życie, w którym Jezus Chrystus wykonuje ruch, podejmuje decyzję. Efektem tego życia w Jezusie Chrystusie jest wolność od prawa grzechu i śmierci. Ta wolność jest wolnością synów i córek Bożych. Zastanówmy się: Jak bardzo cieszę się wolnością uzyskaną w prawie ducha życia w Chrystusie Jezusie?