Wtorek 27 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Jonasz 3:1-10
„Wieść o tym dotarła do króla Niniwy, który wstał ze swego tronu, zdjął szatę, przywdział wór i usiadł w popiele”. Ten obraz króla Niniwy jest bardzo imponujący. Jak król reaguje na słowa proroka. W jego zachowaniu widzimy prawdziwą zmianę. Słowo Boże wywarło ogromny wpływ na życie króla. Powstał ze swego tronu, to znaczy, powstał ze swej władzy, ze swego autorytetu, ze swej supremacji, ponieważ przyjął moc Słowa Bożego, przyjął moc autorytetu Słowa Bożego. Następnie zdjął swoją szatę, to znaczy, opuścił wszystkie swoje wygody, odarł się ze wszystkich swoich przywilejów, ponieważ chce być pocieszony Słowem Bożym. Następnie przywdział wór. Uznał potrzebę łaski i miłosierdzia Bożego. Rozpoznał swoje słabości i słabości. Na koniec usiadł w popiele. W końcu rozpoznał przeznaczenie całej światowej przepychu i chwały, która kończy się w popiele. Rozpoznał wieczność Słowa Bożego. Postawa i działania króla Niniwy są wzorem. Zastanówmy się: Czy moja postawa i czyny zmieniają się wraz ze Słowem Bożym?