Święty Barnaba, apostoł
Wtorek 10. tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia Mateusza 10:7-13
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Dziś obchodzimy święto świętego Barnaby, znanego jako apostoł z Cypru. W Dziejach Apostolskich czytamy o jego podróżach misyjnych wraz ze świętym Pawłem. Jezus nauczał w kontekście wysłania apostołów, aby głosili, że królestwo niebieskie jest blisko. Każdy chrześcijanin na chrzcie otrzymuje mandat do głoszenia Ewangelii. Jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii poprzez nasze słowa i czyny. Wiele razy nie myślimy o tym obowiązku w naszym codziennym życiu. Otrzymaliśmy łaskę głoszenia Ewangelii w sposób wolny i często nie czynimy tego w sposób wolny, ponieważ nie jesteśmy wolni. Wśród naszych obowiązków i zadań każdego dnia, łaska głoszenia Królestwa Bożego jest często zaniedbywana. Dlatego ważne jest, aby przekształcić nasze codzienne obowiązki i zadania w platformę do głoszenia Królestwa Bożego. Najlepszym sposobem na to jest wykonywanie tych obowiązków i zadań jako daru dla otaczających nas osób. Przekształcanie łaski w głoszenie Ewangelii poprzez bycie Dobrą Nowiną dla innych. Zastanówmy się: Na ile udaje mi się przemieniać bezinteresowną łaskę do głoszenia Ewangelii poprzez bycie Dobrą Nowiną dla innych?