CHLEB POWSZEDNI

Wtorek 11 kwietnia

Wtorek wielkanocny
Pierwsze czytanie – Dz 2, 36-41
„Bóg uczynił tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, zarówno Panem, jak i Chrystusem”. To jest istota naszej wiary. Ukrzyżowany Jezus jest naszym Panem i Chrystusem. Ukrzyżowany stał się Panem przez zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie jest mocą Boga, który przebacza. Zmartwychwstanie jest mocą Boga, który daje Ducha Świętego jako dar dla wierzących. Zmartwychwstanie jest mocą Pana, który spełnia wszystkie swoje obietnice wobec naszych przodków. Zmartwychwstanie jest mocą Pana, który wzywa do siebie tych, którzy są daleko i tych, którzy są blisko. Zmartwychwstanie jest cudem Bożej miłości, która łączy naszą doczesność z boską wiecznością. Aby uczestniczyć w tej wielkiej rzeczywistości, musimy się nawrócić i zjednoczyć z Jezusem przez sakramenty. Zastanówmy się: Na ile jestem świadomy swojej jedności z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym w sakramentach?

Share: