Święty Benedykt, opat, współpatron Europy
Pierwsze czytanie – Księga Przysłów 2:1-9
Czytanie dotyczy mądrości, którą daje Pan. Ale na początku tego czytania są trzy rzeczy, bardzo istotne. Pierwszą z nich jest przyjęcie Słowa Bożego do serca, następnie zwrócenie ucha na mądrość, a następnie zastosowanie serca do prawdy. Przyjęcie Słowa Bożego do serca, a następnie zwrócenie ucha ku mądrości, która jest w Słowie Bożym, a następnie upewnienie się, że nasze serce podąża za prawdą zawartą w Słowie Bożym. To jest droga do zrozumienia, czym jest cnota, czym jest sprawiedliwość i czym jest uczciwe postępowanie. W ten sposób poznamy wszystkie ścieżki prowadzące do szczęścia. Trzy zasadnicze rzeczy, o których mówi czytanie, muszą być przestrzegane. Słowo Boże należy wziąć sobie do serca, odnosząc je do naszego codziennego życia. Musimy nadstawić ucha na mądrość Słowa Bożego, widząc, czego Bóg chce od nas, a nie czego my chcemy od Boga. I wreszcie, stosujemy nasze serce do prawdy, podejmując decyzje oparte na mądrości Słowa Bożego. Te trzy kroki stanowią część jednego procesu. Procesu, w którym odnajdujemy wszystkie ścieżki prowadzące do szczęścia. Zastanówmy się: Czy stosuję moje serce do prawdy, podążając za mądrością Słowa Bożego, które prowadzi mnie do szczęścia?