Wtorek 23 tygodnia okresu zwykłego
Najświętsze Imię Maryi
Pierwsze czytanie – Kol 2, 6-15
„Musicie żyć całym swoim życiem według Chrystusa, którego otrzymaliście – Jezusa Pana; musicie być w Nim zakorzenieni i na Nim zbudowani, i utwierdzeni w wierze, której zostaliście nauczeni, i pełni dziękczynienia”. Jest to fundamentalna nauka chrześcijańskiego życia. Nasze życie musi być zakorzenione w Jezusie Chrystusie, nasze życie musi być zbudowane na Jezusie Chrystusie i nasze życie musi być mocno trzymane w Jezusie Chrystusie. Nasze życie musi być pełne dziękczynienia. Jest to ważne, abyśmy mogli cieszyć się wolnością. Ponieważ wolność pochodzi od Chrystusa, który zdobył ją dla nas. Jeśli zastępujemy Chrystusa światem, tracimy naszą wolność, ponieważ świat jest pusty. Natomiast w Chrystusie jest pełnia. Paweł wyjaśnia to bardzo jasno. „W Jego ciele mieszka pełnia boskości i w Nim wy również odnajdujecie swoje własne spełnienie, w Tym, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy”. W Chrystusie odnajdujemy nasze własne spełnienie. Tylko w Chrystusie możemy naprawdę odnaleźć naszą wolność. Aby odnaleźć Chrystusa, musimy wypełnić nasze życie dziękczynieniem. Zastanówmy się: Czy jestem świadomy prawdy, że tylko w Chrystusie mogę znaleźć swoje spełnienie?