Wtorek 33 tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 19, 1-10
„Wszyscy szemrali, gdy zobaczyli, co się dzieje”. Czy Jezus zrobił coś niesprawiedliwego? Coś złego? Nie. Dlaczego więc wszyscy narzekali? Tylko dlatego, że wszyscy byli zazdrośni o radość Zacheusza. Uważali, że nie zasługuje on na taką uwagę Jezusa. Bo nie znali zatroskanego Zacheusza, który chciał zobaczyć, kim jest Jezus. Bo nie znali biegnącego Zacheusza wyprzedzającego Jezusa. Bo nie znali wspinającego się Zacheusza na drzewo jaworowe, obok którego miał przechodzić Jezus. Ale Jezus znał tego Zacheusza. Na tym polega specyfika miłości Jezusa. On widzi nasze pragnienia; widzi nasze próby i uznaje je. Kiedy innym przydarzają się dobre rzeczy, nie narzekajmy i nie osądzajmy, bo Bóg widzi to, czego my nie widzimy. On ma swoje plany. Musimy widzieć wszystkie rzeczy w tej perspektywie. Zastanówmy się: Czy narzekam w swoim sercu, gdy innym przydarzają się dobre rzeczy?