Święty Ignacy Antiocheński, biskup, męczennik
Wtorek 28. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Flp 3:17-4:1
„Dla nas ojczyzna jest w niebie, a z nieba przyjdzie Zbawiciel, na którego czekamy, Pan Jezus Chrystus, i przemieni te nasze nędzne ciała w kopie swego chwalebnego ciała”. To jest fundament życia. Nasza ojczyzna jest w niebie, a my czekamy na Jezusa Chrystusa. Cokolwiek tutaj robimy i mamy, opuścimy to, co mamy. Oznacza to, że jest to tymczasowe. To, co mamy, jest tymczasowe i czekamy na Jezusa Chrystusa. Czekamy na Niego, ponieważ On przemieni nas w sposób, w jaki zmartwychwstał. W Jego zmartwychwstaniu zostaniemy przekształceni lub zmienieni. Staniemy się podobni do Niego w zmartwychwstaniu. Tak więc Jezus Chrystus staje się naszym fundamentem. Zastanówmy się: Czy Jezus Chrystus jest fundamentem mojego życia?