Święty Łukasz, Ewangelista
Ewangelia – Łk 10, 1-9
Zapał misyjny, nasza gorliwość, by iść jako misjonarze, jest darem Ducha Świętego. Wypływa on z naszego przekonania o wierze w Jezusa Chrystusa. Wypływa z naszego współczucia dla wszystkich ludzi na całym świecie, którzy szukają Boga. Pochodzi z naszej zgodności z mandatem misyjnym danym przez Jezusa Chrystusa. Te trzy elementy są ważne: Nasze przekonanie, Nasze współczucie i Nasza zgoda. Pochodzi to z naszej uległości wobec Ducha Świętego. To właśnie ta uległość pozwoli nam odczuć obecność Królestwa Bożego bardzo blisko nas. Ta uległość jest tym, co pomaga nam pracować razem w jedności jako zespół. To posłuszeństwo prowadzi nas do bycia jak baranki wśród wilków. Ta uległość pozwala nam być narzędziami pokoju, gdziekolwiek jesteśmy. Z tego wynika nasze przekonanie, współczucie i zgodność.