Wtorek 24. tygodnia okresu zwykłego
lub Święty Januariusz, biskup, męczennik
Pierwsze czytanie – 1 Tymoteusza 3:1-13
Apostoł mówi o tych, którzy mają obowiązki w Kościele. Każdy z nas ma jakąś odpowiedzialność. Jak więc powinniśmy się zachowywać? Słowo, którego używa, to: bycie godnym szacunku. Szacunek wynika z uczciwości i niezawodności. Uczciwość jest uwewnętrznieniem wiary, a niezawodność jest byciem po stronie innych w ich potrzebach. Pokora jest tym, przez co praktykuje się uczciwość i niezawodność. Uczciwość wynika z podążania za tym, co głosimy. A niezawodność polega na tym, że stoimy tam, gdzie jesteśmy, pomimo trudności. Obie te cechy osiągamy w pokorze, wypełniając nasze obowiązki. Zastanówmy się: Czy wypełniam swoje obowiązki będąc godnym szacunku?