Wtorek 11 tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – 2 List do Koryntian 8:1-9
„i o tym, jak podczas wielkich prób cierpienia ich nieustanna pogoda ducha i intensywne ubóstwo przelewały się w bogactwo hojności”. Jest to historia działania Ducha Świętego w życiu Kościoła i w naszym życiu osobistym. To ten sam Duch. Nieustanna radość pośród cierpienia jest działaniem Ducha Świętego. Jeśli potrafisz być szczęśliwy pośród cierpienia, to z pewnością jest to działanie Ducha Świętego. I znowu, jest to stała radość. Nie przelotna czy przejściowa. Ta stała radość wynika z bardzo ważnego punktu, o którym mówi św. Paweł: „ofiarowali samych siebie najpierw Bogu, a pod Bogiem nam”. Ta szczodrość i radość pojawiają się, gdy najpierw ofiarujemy siebie Bogu, a pod Bogiem innym. W tym mamy misję bycia radosnymi, pomimo naszych wyzwań. Zastanówmy się: Czy jestem w stanie ofiarować się najpierw Bogu, a potem innym?