CHLEB POWSZEDNI

Wtorek, 20 grudnia

O clavis David
Ewangelia – Łk 1, 26-38
Konflikt jest zawsze między tym, co chcemy zrobić, a tym, czego żąda od nas Bóg. Świadczy o tym pytanie Maryi: „Ale jakże to się stanie, skoro jestem dziewicą?”. W odpowiedzi anioła Gabriela, Ona, Matka Maryja zrozumiała tajemnicę woli Bożej. Chodzi o oddanie prowadzenia życia Bogu. Chodzi o porzucenie siebie na rzecz Słowa Bożego. To już nie jest konflikt między tym, co chcemy robić, a tym, czego chce od nas Bóg. To pochylenie się nad działaniem Ducha Świętego, to bycie w cieniu mocy Najwyższego. Chodzi o zrozumienie, że możliwości Boga zaczynają się tam, gdzie kończą się możliwości człowieka. Tutaj konflikty przekształcają się w dostosowania. Zgodności z wolą Boga. To, czego Bóg od nas żąda, staje się tym, co my chcemy robić. Adwent jest czasem, w którym trzeba ujednolicić to, czego Bóg od nas żąda i to, co chcemy robić.

 

Share: