Święci Andrzej Kim Taegon, kapłan, i Paweł Chong Hasang, i ich Towarzysze, Męczennicy
Wtorek 25 tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 8, 19-21
„…słuchajcie słowa Bożego i wprowadzajcie je w czyn”. Bardzo łatwo jest słuchać Słowa Bożego. Wszyscy to robimy. Ale usłyszeć Słowo i wprowadzić je w życie jest trudne. Aby usłyszeć i wprowadzić je w życie potrzebna jest miłość. Aby tylko słyszeć, nie potrzebujesz relacji. Ale żeby usłyszeć i wprowadzić w życie, potrzebujesz relacji z osobą, która mówi. Na tym polega różnica. Jesteśmy gotowi do słuchania, ale nie jesteśmy gotowi do praktykowania. Słyszymy i praktykujemy to, co chcemy. To nie uczyni nas braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa. Aby mieć prawdziwą relację z Jezusem, musimy słuchać, a potem praktykować to, co od Niego usłyszeliśmy. Dzisiejsza Ewangelia pyta nas: czy słuchasz i stosujesz w praktyce to, co usłyszałeś? Czy też słuchasz i wprowadzasz w życie to, co chcesz, modyfikując to, co usłyszałeś? Modyfikowanie Słowa Bożego, aby zaspokoić swoje plany i pragnienia, niszczy wszystko w naszej relacji z Jezusem.