Święta Cecylia, dziewica, męczennica
we wtorek 34. tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 21, 5-11
„Gdy niektórzy mówili o Świątyni, zauważając, jak była ozdobiona wspaniałymi kamieniami i wotami, Jezus powiedział: 'Wszystko to, na co teraz patrzycie – nadejdzie czas, kiedy nie pozostanie ani jeden kamień na kamieniu: wszystko zostanie zniszczone.'” Przed Bogiem, który stał się człowiekiem, mówią o pięknie stworzonej przez człowieka świątyni, w której, jak się uważa, obecny jest Bóg. Dzieje się to również w naszym życiu. Nie widzimy, gdzie Bóg jest naprawdę obecny, ale widzimy piękno rzeczy stworzonych przez człowieka, gdzie Bóg jest rzekomo obecny. Nie widzimy „Jezusa” obecnego w ubogich w mieście, ale mówimy o pięknie katedry w mieście. Nie widzimy „Jezusa” obecnego w Słowie Bożym, ale mówimy o pięknie Biblii wykonanej w skórze i wydrukowanej pięknymi czcionkami. Nie widzimy „Jezusa” obecnego w Eucharystii, ale dostrzegamy piękno kielicha. Zastanówmy się: czy szukam Jezusa tam, gdzie jest On naprawdę obecny, czy też szukam Go w powierzchowności?