Maryja, Matka i Królowa
Wtorek 20. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Izajasz 9:1-7
„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany i na Jego barkach spoczęło panowanie”. Tym dzieckiem jest Jezus Chrystus, który narodził się z Matki Maryi. On jest wielką światłością, którą ujrzeli ludzie chodzący w ciemności i ci, którzy mieszkają w krainie głębokiego cienia. On jest tym, który sprawił, że radość ludu stała się większa. On ustanawia tron Dawida bezpieczny w sprawiedliwości i uczciwości. Prorok Izajasz mówi również, jak to się stanie. „Odtąd aż na wieki czynić to będzie zazdrosna miłość Pana Zastępów”. To miłość Pana czyni to wszystko. Ta zazdrosna miłość Boga jest dobrze przyjmowana i doświadczana przez Matkę Maryję w pełni. Tak więc, za każdym razem, gdy stajemy blisko Matki Maryi, jest to zrozumienie, jak bogata jest miłość Boga wcielona w Niej i uczestniczenie w tej miłości poprzez bycie posłusznym tej miłości Boga, tak jak Ona. Zastanówmy się: Czy moje nabożeństwo do Matki Bożej jest motywowane uczestnictwem w miłości Boga, w której Ona jest zanurzona?