Wtorek 12 tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia – Mateusza 7:6,12-14
„Tak więc zawsze traktujcie innych tak, jak chcielibyście, aby was traktowano; takie jest znaczenie Prawa i Proroków”. To jest złota zasada. Chcemy, aby inni traktowali nas dobrze, ale nie jesteśmy na to gotowi. Musimy traktować innych tak, jak chcielibyśmy, aby oni traktowali nas, co oznacza, że wszyscy musimy być dobrzy. Ponieważ chcemy, aby wszyscy traktowali nas dobrze. Jest jednak ważny punkt, na który należy zwrócić uwagę. Nie jest to twierdzenie, że każdy musi traktować nas dobrze. Sugeruje jedynie, jak powinniśmy się zachowywać. W oparciu o to nie możemy powiedzieć, że traktujemy ich dobrze i oni również powinni traktować nas dobrze. Traktujemy ich dobrze, ponieważ chcemy, by oni również traktowali nas dobrze. To, czy traktują nas dobrze, czy nie, nie jest brane pod uwagę w tym poleceniu Jezusa. Musimy traktować wszystkich dobrze. To jest wąska droga prowadząca do życia, ponieważ jest to droga krzyża, na której jest życie. Zastanówmy się: Czy twierdzę, że inni muszą traktować mnie dobrze, ponieważ ja traktuję ich dobrze, czy też traktuję ich dobrze bez żadnych roszczeń?