CHLEB POWSZEDNI

Wtorek, 25 lipca

Jakuba, Apostoła – Święto
Pierwsze czytanie – 2 List do Koryntian 4:7-15
„Jesteśmy tylko glinianymi naczyniami, które przechowują ten skarb”. Te słowa św. Pawła zawierają cenną mądrość o tym, czym jesteśmy i co zostało nam powierzone. Powierzono nam największy skarb, jaki możemy mieć. Jest nim miłość Boga do nas. Ale jesteśmy tak kruche. Jesteśmy glinianymi dzbanami. Ale wiara w miłość Boga wzmacnia gliniane słoiki. Dlatego św. Paweł może powiedzieć: „Jesteśmy w trudnościach ze wszystkich stron, ale nigdy nie osaczeni; nie widzimy odpowiedzi na nasze problemy, ale nigdy nie rozpaczamy; byliśmy prześladowani, ale nigdy nie opuszczeni; powaleni, ale nigdy nie zabici”. Nie ma odpowiedzi na nasze problemy, ale nigdy nie rozpaczamy. Co to jest? To całkowite oddanie się Bożemu planowi. Nie ma pytań ani wątpliwości. Po prostu całkowite oddanie się w Jego ręce, uznając własną kruchość. Zastanówmy się: Czy szukam odpowiedzi, czy też pogłębiam swoją wiarę?

Share: