Wtorek Wielkiego Tygodnia
Ewangelia – Jana 13:21-33,36-38
„Gdy tylko Judasz wziął kawałek chleba, wyszedł. Zapadła noc. Gdy odszedł, Jezus powiedział: „Teraz Syn Człowieczy został uwielbiony, a w Nim Bóg został uwielbiony. Jeśli Bóg został uwielbiony w Nim, Bóg z kolei uwielbi Go w sobie samym i uwielbi Go bardzo szybko”. Jest to bardzo głęboki fragment Ewangelii. Judasz po otrzymaniu kawałka chleba poszedł zdradzić Jezusa. W Ewangelii czytamy: „Zapadła noc”. Zapadła noc zdrady. Rozpoczęła się noc bólu i cierpienia Jezusa. Przeczytaj jednak, co mówi Jezus. „Teraz Syn Człowieczy został uwielbiony, a w Nim Bóg został uwielbiony”. Jezus widział odkupieńczą stronę krzyża i cierpienia, które miał znieść. Krzyż, który miał wziąć, jest drogą do ostatecznego zwycięstwa nad zdradą całej ludzkości. Zdradą ludzkości, która zbuntowała się przeciwko Bogu, który jest Ojcem każdego z nas. Jezus widzi poprzez krzyż zwycięstwo planu Boga Ojca. Widział, jak miłość zwycięża serca. Zastanówmy się: Wielki Tydzień jest po to, aby zobaczyć moc krzyża nad wszystkimi zdradami.