Wtorek 34 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Daniel 2:31-45
W tym fragmencie widzimy, że Daniel interpretuje sen króla Nabuchodonozora. Król miał sen o przyszłości swojego królestwa. Nie potrafił jednak wyjaśnić znaczenia tego snu. Potrzebował tłumacza, a Daniel był narzędziem Boga, który wyjaśnił znaczenie tego snu. Ten obraz bardzo wiele mówi o tym, jak Bóg działa w naszym życiu. Jego plan jest doskonały. Panuje On w sprawiedliwości i prawdzie. Chodzi tutaj o zrozumienie planu Bożego poprzez Słowo Boże objawione w Kościele. Pan używa do tego osób charyzmatycznych. Musimy słuchać Kościoła i uczynić naszą osobistą historię taką samą jak plan Boży. Zastanówmy się: Czy słucham Słowa Bożego jako planu życia dla mnie?