Ścięcie świętego Jana Chrzciciela
Wtorek 21. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Jeremiasza 1:17-19
„Nie lękaj się ich obecności, bo Ja cię w ich obecności zgromię”. Pan jest tym, który działa. Czy jesteśmy tego świadomi? Pan jest tym, który czyni mnie „miastem warownym, słupem z żelaza i murem z brązu, aby stawić czoła całej tej ziemi: królom judzkim, ich książętom, ich kapłanom i ludowi wiejskiemu. Będą walczyć przeciwko tobie, ale cię nie pokonają, bo Ja jestem z tobą, aby cię wybawić, mówi Pan”. Zastanówmy się: Czy jestem świadomy Bożego działania we mnie?