Wtorek 8 tygodnia czasu zwykłego
Święta Zdzisława z Lemberku OP
Pierwsze czytanie – Księga Mądrości Syracha 35, 2-15
„Człowiek pomnaża ofiary, zachowując Prawo”. W słowach Kaznodziei jest mowa o czymś bardzo ważnym. Związek między pobożnością a życiem. Bycie pobożnym jest bardzo dobre, ale życie musi być odpowiednie. Twoja pobożność nie jest środkiem do bycia kimkolwiek chcesz być. Słowo Boże wyraźnie mówi: „Nie dawaj mu łapówki, bo jej nie przyjmie, nie pokładaj wiary w niecnotliwej ofierze”. Nasze działania religijne nie są sposobem na zadowolenie Boga, abyśmy mogli robić to, co chcemy. Sposób, w jaki się zachowujemy, czyni całą różnicę. Konkretny przykład, który sugeruje Słowo Boże, brzmi: „Dodawaj uśmiechniętą twarz do wszystkich swoich darów i bądź radosny, gdy poświęcasz dziesięcinę”. Tak więc sposób, w jaki się zachowujemy, nawet jeśli robimy coś pobożnego, jest bardzo ważny. Zastanówmy się: Czy moje pobożne działania są pretekstem do robienia tego, co chcę, niż byciem cnotliwym?