Święty Jan Bosko, kapłan
Pierwsze czytanie – Hbr 12, 1-4
Test mówi o konieczności wytrwałości w utrzymywaniu naszego wzroku na Jezusie. Nie możemy stracić z oczu Jezusa w żadnej chwili naszego życia, ponieważ to On prowadzi nas w naszej wierze i doprowadza ją do doskonałości. Aby zachować wzrok na Nim, musimy odrzucić wszystko, co przeszkadza nam w unikaniu grzechu. Utrzymywać wzrok na Jezusie oznacza zrozumienie błahości wszystkiego poza Nim. Mieć Jezusa przed oczyma oznacza wyrzec się wszystkiego, co zabiera Jego miejsce w moim życiu. Trzymać wzrok na Jezusa to przyjąć krzyż tak, jak On go przyjął. Jego droga staje się naszą drogą. Musimy naprawdę walczyć z grzechem, ponieważ tak naprawdę idziemy przeciwko naszemu ego i naszemu samolubstwu. Ponadto musimy zmierzyć się z otaczającym nas światem, który pociąga nas do podążania za swoim urokiem bycia egoistą. Zastanówmy się: Czy tracimy z oczu Jezusa na naszej drodze z powodu uroku indywidualizmu i egoizmu?