Święty Franciszek z Asyżu
Wtorek 27 tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Mt 11, 28-30
„Dziękuję Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi (…) i objawił je małym dzieciom”. Jezus podkreśla wartość małych dzieci. Św. Franciszek naśladował Jezusa w tym rozumieniu. Znajdował sens dla wszystkiego, co go otaczało. Bo zawsze w centrum stawiał to, co znalazł, a nie siebie. To jest jarzmo, które Jezus proponuje nam wziąć na siebie. To jest łagodność, której Jezus prosi nas, abyśmy się nauczyli. To jest łagodność, o którą Jezus prosi nas, abyśmy ją praktykowali. Zrozumienie znaczenia i wartości wszystkiego, co cię otacza. Dzisiaj pytanie brzmi: „Ile rzeczy wokół mnie, w ogóle nie cenię?