Wtorek 23 tygodnia okresu zwykłego
Ewangelia – Łk 6,12-19
„Następnie zszedł z nimi i zatrzymał się na kawałku równego terenu, gdzie było duże zgromadzenie jego uczniów wraz z wielkim tłumem ludzi ze wszystkich stron …., którzy przybyli, aby go usłyszeć i zostać uzdrowionym ze swoich chorób”. Jezus zszedł ze swoimi wybranymi i zatrzymał się na równym terenie, gdzie ludzie czekali, aby go usłyszeć i zostać uzdrowionym. Jesteśmy wybrani przez nasz chrzest i nasze powołanie, aby zejść z Jezusem i być z ludźmi, którzy potrzebują usłyszeć słowa Jezusa i zostać przez Niego uzdrowieni. Czy schodzisz z Jezusem na poziom, na którym są potrzebujący? A może zostajesz tam na górze? Tak czy inaczej, Jezus jest tam na dole, na poziomie ubogich i potrzebujących. Gdzie ty jesteś?