CHLEB POWSZEDNI

Wtorek, 7 listopada

Wtorek 31 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – List do Rzymian 12:5-16
„Traktuj wszystkich z równą życzliwością; nigdy nie bądź protekcjonalny, ale zaprzyjaźnij się z ubogimi”. To piękna rada, której św. Paweł udziela Rzymianom. W pierwszej części tego fragmentu mówi on o podstawach tej myśli. Ostatni akapit jest radą, która pochodzi z poprzednich akapitów. Paweł mówi o jedności między różnymi elementami w kościele. Kościół jest ciałem Chrystusa i wszyscy należymy do siebie nawzajem jako części tego jednego ciała. Ilekroć o tym zapominamy, napotykamy różne trudności. Aby o tym nie zapomnieć, musimy się wzajemnie miłować. „Miłujcie się wzajemnie jak bracia i miejcie dla siebie głęboki szacunek”. We wzajemnej miłości i szacunku możemy być częścią ciała Chrystusa. A w tym ciele każde negatywne uczucie staje się pozytywne. „Błogosławcie tych, którzy was prześladują: nigdy ich nie przeklinajcie, błogosławcie ich. Radujcie się z tymi, którzy się radują i smućcie się z tymi, którzy się smucą”. Zastanówmy się: Czy rozpoznaję moje główne wyzwanie, jakim jest tworzenie jedności poprzez kochanie wszystkich z równą życzliwością?

Share: