Wtorek 5 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Księga Rodzaju 1,20-2,4
„Bądźcie płodni” – tak mówi Bóg po dokonanym przez siebie stworzeniu podczas błogosławienia swojego stworzenia. Jego błogosławieństwo dotyczy bycia płodnym. Bóg stworzył wszystko ze swojej miłości. Widać to w stworzeniu mężczyzny i kobiety. „Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga go stworzył, mężczyznę i kobietę stworzył”. Stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz, bo tak bardzo nas kocha. A błogosławieństwem, które dał, jest bycie płodnym. Naszym obowiązkiem jest owocować tym Bożym błogosławieństwem. Możemy być owocni, będąc błogosławieństwem dla innych i dla całego stworzenia. Jesteśmy owocni, gdy czynimy życie innych łatwym i szczęśliwym. Gdy utrudniamy życie innym, nie jesteśmy owocni. Co więcej, zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, czyli musimy nadal być na obraz i podobieństwo Boga, który stworzył wszystko swoją miłością. Aby być owocnymi musimy zachować tę miłość w stworzeniu, a zachowując tę miłość w stworzeniu możemy być na obraz i podobieństwo Boga, który jest naszym stwórcą i który nas pobłogosławił. Zastanówmy się: Czy uszczęśliwiam i ułatwiam życie innym, będąc błogosławieństwem w ich życiu?