Wtorek 14. tygodnia czasu zwykłego
Święty Augustyn Zhao Rong i jego towarzysze, męczennicy
Ewangelia Mateusza 9:32-37
„A gdy ujrzał tłumy, użalił się nad nimi, bo były znękane i przygnębione, jak owce nie mające pasterza”. przedstawia żywy obraz współczucia Jezusa dla tłumów. W tym fragmencie Jezus widzi tłumy i jest głęboko poruszony ich trudną sytuacją. Są one opisane jako „znękane i przygnębione”, co wywołuje poczucie głębokiego cierpienia i bezcelowości. Obraz ten, „jak owce bez pasterza”, podkreśla ich bezbronność i potrzebę przewodnictwa. Tutaj możemy zobaczyć prawdziwe współczucie Jezusa, które wykracza poza powierzchowne i prawdziwe zaangażowanie. Współczucie Jezusa przekłada się na wezwanie robotników do pracy przy żniwach, wskazując na potrzebę liderów, którzy mogą zapewnić niezbędne wskazówki i wsparcie. Można to zinterpretować jako wezwanie dla każdego z nas, abyśmy wcielili się w role, w których możemy pomóc innym znaleźć drogę, czy to poprzez mentoring, pracę społeczną, czy po prostu bycie źródłem wsparcia i życzliwości. Zastanówmy się: Czy wkraczam w sytuację, w której inni są pozostawieni jak owce bez pasterza?