Autorytet to władza nad sobą samym, aby przekształcić się w służbie dla drugiego człowieka. Musi być skierowana przede wszystkim na siebie samego, a nie na drugiego człowieka. Kiedy autorytet jest interpretowany jako władza nad innymi, traci swoje autentyczne znaczenie. W rzeczywistości, kiedy nie masz władzy nad sobą, to wtedy próbujesz kontrolować innych. Autorytet ojca to zdolność do przekształcenia siebie w dobrego ojca, a nie w kontrolowanie dzieci. Im bardziej potrafisz oddać siebie innym, aby stali się tym, czym jesteś, tym większy będziesz miał autorytet.

Don Giorgio