AKTUALNOŚCI

Betlejem – Dom Chleba

Na zaproszenie naszej s. Janiny Michnik, która katechizuje w pobliskiej szkole podstawowej w Raciborzu Brzeziu 19 grudnia, czyli w poniedziałek wzięłyśmy udział w jasełkach, przedstawieniu opowiadającym o narodzeniu Pana Jezusa.

Niewątpliwie to widowisko przybliżyło oglądającym tajemnicę wcielenia Syna Bożego i wprowadziło nas w klimat wyczekiwanych Świąt Bożego Narodzenia.

W role aktorów wcieliły się niemal wszystkie dzieci i młodzież, które pod opieką nauczycieli przez miesiąc przygotowywały się do jasełek. Uczniowie występowali w przepięknych strojach a uroku dodawały im wyśpiewane znane kolędy czy pastorałki. Na planie nie mogło zabraknąć Świętej Rodziny, pastuszków, czy aniolów. A kiedy to na scenie pojawiła się zasiająca przy stole wigilijnym Ślaska rodzina to jej członkowie opowiadali o tradycyjnych, ale i regionalnych zwyczajach związanych z przygotowaniem wieczerzy wigilijnej.
Nad wszystkim czuwała s.Janina, która z wzruszeniem wprowadzała uczestników w kolejne odsłony przedstawienia.Tańce, śpiew, gra na wielu różnych instrumentach to elementy ubogacające i ożywiające to przedstawienie Bożonarodzeniowe.
Widzami byli rodzice oraz zaproszeni goście, którzy gromikimi brawami nagradzali swoje dzieci.
Niesamowite jest to, jak wiele talentów kryją w sobie uczniowie brzeskiej szkoły.
Bogu dzięki za tyle dobra, które dzieje się także dzięki zaangażowaniu naszej siostry Janiny jak i całej kadry pedagogicznej brzeskiej szkoły.
S.Małgorzata Cur
Share: