Czwartek 22 tygodnia okresu zwykłego

Ewangelia – Łk 5, 1-11

Jezus wchodzi do łodzi Szymona. Siedzi w niej i naucza. Następnie prosi Szymona, aby wypłynął na głęboką wodę i zarzucił sieci na połów. On przychodzi, zostaje i prosi. Kiedy współpracujemy, dzieją się cuda! Taka jest relacja Boga z nami. On wchodzi w nasze życie. Staje się częścią naszego życia. Prosi o inicjatywy w naszym życiu. Może to być ta sama inicjatywa, której my próbowaliśmy. Ale z Nim jest inaczej. „…ale jeśli tak mówisz, to ja wypuszczę sieci”. A prawdziwym cudem jest tu to, że „zostawili wszystko i poszli za Nim”. Kiedy rozumiemy rolę Boga, Jego obecność, w naszym życiu, zostawiamy wszystko inne i idziemy za Nim.