Podwyższenie Krzyża Świętego – Święto
Pierwsze czytanie – Księga Liczb 21:4-9
Dzisiaj jest święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż Święty jest nadzieją. Widać to w scenie z pierwszego czytania. Lud Boży, który buntuje się przeciwko Bogu, znajduje się w niebezpiecznej sytuacji. Ale ta niebezpieczna sytuacja zostaje uratowana przez symbol. „Ulepił więc Mojżesz węża z brązu, którego umieścił na sztandarze, a jeśli ktoś został ukąszony przez węża, spoglądał na węża z brązu i żył”. Wąż z brązu staje się promieniem nadziei, na który można spojrzeć i żyć. Wąż z brązu staje się promieniem nadziei dla tych, którzy zgrzeszyli. W Nowym Testamencie krzyż Chrystusa staje się naszą nadzieją. Ponieważ w Krzyżu nasze grzechy są odpokutowane, nasze grzechy są przebaczone. Musimy wierzyć w Krzyż i w jego moc. W krzyżu nasze grzechy są przebaczone i pojednane. Każdy krzyż, który napotykamy w naszym życiu, zawiera ten zbawczy wymiar. Zastanówmy się: Czy dostrzegam moc Krzyża Jezusa Chrystusa w krzyżu, który napotykam w moim codziennym życiu?