Matki Boskiej Bolesnej
Czwartek 24 tygodnia w okresie zwykłym

Pod krzyżem Maryja uczestniczyła i obejmowała ból swojego syna na krzyżu dla zbawienia ludzkości. Uczestniczyła w bólu Jezusa dla zbawienia każdego z nas. Jeszcze więcej Jezus powiedział: „Kobieto, to jest twój syn”. Obejmuje każdego z nas, nasz ból, nasze lęki i nasze aspiracje. I przekazuje nam miłość Bożą. Musimy być blisko Niej, aby poczuć ten uścisk, kiedy Matka Boża Bolesna przyjmuje nasze boleści i pociesza nas miłością Bożą wyrażoną i doświadczaną w Jej synu. „To jest twoja matka”. To jest dar Jezusa z Krzyża. Dlaczego czekamy, aby ją przytulić, kiedy mamy kłopoty? Biegnij do niej! Ona jest zawsze pod naszymi krzyżami, uczestnicząc w naszych cierpieniach i bólach.