Czwartek 32 tygodnia okresu zwykłego
Święta Małgorzata ze Szkocji
Święta Gertruda, dziewica
Pierwsze czytanie – Mądrość 7:22-8:1
„Ona jest odbiciem wiecznej światłości, nieskalanym zwierciadłem czynnej mocy Boga, obrazem Jego dobroci”. Fragment ten jest głęboką medytacją nad działaniem Boga w świecie i w naszym życiu. Po objawieniu Trójcy Świętej bardziej rozumiemy działanie Ducha Świętego w życiu Kościoła i w naszym życiu. Jednym z pięknych obrazów, za pomocą których działanie Ducha Świętego jest wyjaśnione w tym fragmencie, jest porównanie go do lustra. Zwierciadła, które odbija wieczne światło Boga. Lustro, które doskonale odzwierciedla moc Boga. Kiedy pozwalamy Bogu działać w naszym życiu, stajemy się jak lustro, które odbija moc Boga, którą jest miłość. Im bardziej jesteśmy nieskażeni, tym bardziej nasza miłość będzie odpowiadać miłości Boga. Zastanówmy się: Jak bardzo nieskażona jest moja zdolność do odzwierciedlania miłości Boga, którą otrzymuję?