Święci Tymoteusz i Tytus, biskupi
w czwartek 3 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – 2 Tymoteusza 1:1-8
Św. Paweł życzy Tymoteuszowi „…łaski, miłosierdzia i pokoju…”. Łaski, aby uaktywnić nasze dary, miłosierdzia, aby rozgrzeszyć naszą słabość i pokoju, aby wytrwać w wyzwaniach. Łaska jest potrzebna, aby nie mieć ducha nieśmiałości. Łaska jest potrzebna, aby mieć Ducha mocy, miłości i samokontroli. Miłosierdzie jest potrzebne, aby nie wstydzić się świadczyć o Panu. Wstydzimy się, gdy mamy słabości lub braki. Ale tam miłosierdzie Boże pomoże. Następnie potrzebny jest pokój, aby znosić trudy dla dobra Dobrej Nowiny. W tym wszystkim musimy polegać na mocy Bożej. O to wszystko św. Paweł modli się za Tymoteusza. W modlitwie Paweł łączy swoje życzenia dla Tymoteusza i swoje rady dla Tymoteusza. Poradom muszą towarzyszyć życzenia i oba muszą być zjednoczone w modlitwie. Zastanówmy się: na ile w naszych modlitwach jednoczymy nasze rady dla innych z życzeniami łaski, miłosierdzia i pokoju?