Czwartek 30 tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 13, 31-35
Widzimy tu konflikt między władzą światową a władzą charyzmatu. Władza światowa stawia ograniczenia, a charyzmat wnosi światło i miłość. Jezus broni charyzmatu, że będzie działał aż do zakończenia swojej misji. Musimy bronić charyzmatu ponad ograniczeniami władzy naszego egoizmu. Kościół jest organizmem. Cała idea synodalności polega na tym, aby Kościół działał jak organizm, w którym każdy element może odegrać swoją rolę. Gdy rolę tę przejmuje siła ludzkiego egoizmu, charyzmat znika zarówno z Kościoła, jak i z naszej osobistej sfery. Dlatego Ewangelia stawia przed nami pytanie: Czy jesteś wystarczająco odważny, aby nazwać siłę swojego egoizmu „lisem” i kontynuować misję charyzmatu Ewangelii?