Święci Michał, Gabriel i Rafał, Archaniołowie
Ewangelia – Jan 1,47-51
„Zaprawdę powiadam wam najbardziej uroczyście, ujrzycie niebo otwarte, a nad Synem Człowieczym aniołów Bożych wstępujących i zstępujących”. Dziś w święto Archaniołów Jezus wskazuje na obecność aniołów i ich relację z Nim. Są to aniołowie Boga. Są nad Synem Bożym wstępującym i zstępującym. Natanael był zdumiony, że Jezus znał go, gdy był pod drzewem figowym. Ale Jezus zaprasza go do czegoś większego. Zaprasza Natanaela do bycia częścią nieba, do dynamicznej relacji. Dzieje się tak z powodu jego spotkania z Jezusem. Często nasze życie duchowe ogranicza się do bycia pod drzewem figowym, do statycznej relacji, kiedy nie idziemy na spotkanie z Jezusem. Ale kiedy przeżyjemy to spotkanie z Jezusem, poczujemy obecność nieba i aniołów wstępujących i zstępujących. Słuchanie i podążanie. Proszenie i przyjmowanie. Pukanie i otwieranie. Oznacza to, że nasze życie duchowe staje się dynamiczną relacją z Jezusem. Fragment Ewangelii stawia pytanie: czy nasza relacja z Jezusem jest dynamiczną relacją wstępujących i zstępujących aniołów, czy tylko statyczną relacją bycia pod drzewem figowym?