Czwartek 21 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – 1 Tesaloniczan 3:7-13
„Bracia, wiara wasza była dla nas wielką pociechą pośród naszych własnych utrapień i smutków; teraz znów możemy odetchnąć, bo wy nadal trwacie mocno w Panu”. Nasza wiara w Jezusa Chrystusa może być wielką pociechą dla innych w ich własnych kłopotach i smutkach. Jest to bardzo ważny aspekt naszej duchowej komunii z innymi. Kiedy mamy wiarę, kiedy wzrastamy w wierze, ludzie wokół nas znajdują w nas siłę wiary. Siłę wiary, która przejawia się w naszym codziennym życiu, w naszej postawie i w naszym podejściu. Ta siła wiary w Boga jest wielkim pocieszeniem dla innych wokół nas, ponieważ dzięki tej sile generujemy nadzieję, promieniujemy światłem i kochamy innych. Stanie się to dla nich wielkim pocieszeniem pośród ich własnych kłopotów i smutków. Zastanówmy się: Czy siła mojej wiary w Pana jest pocieszeniem dla innych pośród ich smutków?