CHLEB POWSZEDNI

Czwartek 6 kwietnia

Wielki Czwartek – Msza św. wieczorna
Pierwsze czytanie – Księga Wyjścia 12:1-8,11-14
Pascha to święto Boga wchodzącego w nasze życie. „Przejdę przez ziemię egipską”. Mówi: „Przejdę nad tobą”. Bóg wchodzący w historię ludzkości. I krew ofiary ratuje od plagi niszczącej. Krew ofiary to krew Jezusa Chrystusa, która ratuje nas przed niszczącą plagą grzechu. Krew nieskalanego baranka Bożego. On poświęcił się, aby nas zbawić. Przelał Swoją krew, aby nas chronić. Musimy naznaczyć nasze życie tą drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Dzieje się to w sakramencie Eucharystii, który również został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa. On złożył siebie w ofierze, a następnie ustanowił sakrament Eucharystii, aby Jego ofiara była stale odnawiana na ołtarzu, a my jesteśmy zbawieni przez Jego Krew. To nie jest tylko ochrona. To jest udział w Jego życiu. To nie tylko drzwi oznaczone krwią. To stawanie się częścią Jego ciała. Eucharystia przemienia Paschę w wieczne współżycie Pana z nami. Zastanówmy się: Czy naprawdę rozumiemy znaczenie Eucharystii?

 

Share: