W dniu 20 września 2022 r. w klasztorze św. Augustyna w Berlinie odbył się „Dzień wprowadzenia dla nowych pracowników”. Dzień ten odbywa się w Berlinie dwa razy do roku od 2005 roku (jedynie w czasach pandemii była przerwa). Na to wydarzenie zaproszeni są nowo zatrudnieni pracownicy placówek Sióstr Maryi w Berlinie i okolicach, tj. z Marienkrankenhaus w Berlinie-Lankwitz oraz z placówek dla seniorów w Berlinie-Kreuzberg, -Karlshorst i Luckenwalde.
Dzień ten prowadzony był przez wikarię generalną, s. Petrę, oraz dyrektora zarządzającego naszymi obiektami, pana Thomasa Wagnera. Po rundzie wstępnej uczestnicy dowiedzieli się od s. Petry o powstaniu i historii Zgromadzenia. W dalszej części Pan Wagner przybliżył strukturę i funkcjonowanie naszych placówek za pomocą schematu organizacyjnego oraz zagłębił się w aktualne problemy i wyzwania. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i po początkowej powściągliwości rozwinęła się żywa wymiana zdań. Tym razem szczególną radością było również to, że w spotkaniu wzięła udział przełożona generalna, s. M. Sybilla, która również chętnie włączyła się w dyskusje.
Kolejnym ważnym punktem spotkania była prezentacja misji naszych placówek, która zapoznała uczestników z zasadami i wytycznymi, które kierują pracą w naszych placówkach. Tutaj przekazywano i omawiano informacje o wartościach i chrześcijańskim obrazie człowieka, o obrazie siebie w duszpasterstwie, o radzeniu sobie z umieraniem i opieką u kresu życia.
Po rundzie informacyjnej, w której uczestnicy mogli wypowiedzieć swoje opinie i życzenia, spotkanie zakończyło się nabożeństwem ekumenicznym w naszej kaplicy szpitalnej.
Ponieważ od tak dawna organizujemy ten dzień w Prowincji Niemieckiej, mogę powiedzieć, że stał się on dobrą tradycją i jest doceniany przez pracowników, a oni chcieliby, aby takich spotkań było więcej.