To, co mamy całkowicie dla siebie, to nasze myśli! Druga strona jest taka, że to, czym jesteśmy, jest zgodne z tym, co myślimy. Nasze myśli są naszą własnością. Nasza myśl staje się naszym działaniem i naszymi nawykami. Tak więc ważne jest, aby nasze myśli były pozytywne, aby utrzymać siebie w pozytywnym stanie. Kluczem jest to, aby pozytywne spojrzenie na osoby i sytuacje determinowało nasze myśli. Pozytywne spojrzenie uczynione w wierze i przekonaniu, że w każdym człowieku i w każdej sytuacji jest coś dobrego. Negatywne spojrzenie to najgorsze, co możesz zrobić samej sobie. Pozwól swojemu pozytywnemu spojrzeniu decydować o swoich myślach.

Don Giorgio