CHLEB POWSZEDNI

Niedziela 11 grudnia

III Niedziela Adwentu
Ewangelia – Mt 11, 2-11
„Jan w więzieniu usłyszał, co czyni Chrystus i wysłał swoich uczniów, aby Go zapytali”. Usłyszenie o Jezusie Chrystusie wywołuje w nim pragnienie wysłania uczniów, aby Go pytali. Słyszeć i wysyłać. Słuchanie nie kończy się na tym. Przechodzi do działania. Takie jest właśnie Słowo Boże. Jan wysyła uczniów do Jezusa, aby zobaczyli zmiany, aby zobaczyli osobę Jezusa. Uczniowie Jana zobaczyli: „niewidomi znów widzą, a chromi chodzą, trędowaci są oczyszczani, a głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głosi się Dobrą Nowinę;”. Jezus powiedział do nich: „Wróćcie i powiedzcie Janowi, co słyszycie i widzicie”. Wrócili do Jana. To jest znowu Słowo Boże. Słyszeć i wracać. Zaczyna się od słuchania, potem wychodzi się z siebie, aby zobaczyć Jezusa, a następnie wraca się, aby uwewnętrznić to, co się widziało i słyszało. Wyjście i powrót czynią życie kompletnym. Wychodząc, słuchając Słowa Bożego, szukamy doświadczenia Boga, a kiedy już je znajdziemy, wracamy, aby uczynić je częścią swojego życia. Adwent jest czasem wyjścia na poszukiwanie Jezusa poprzez słuchanie Słowa Bożego, a następnie powrotu do własnego życia, aby zinterioryzować to spotkanie z Jezusem.

 

Share: