1. niedziela okresu zwykłego
    Święto Matki Bożej z Lourdes
    XXXII Światowy Dzień Chorego
    Ewangelia – Mk 1, 40-45
    „Trędowaty przyszedł do Jezusa i błagał na kolanach: 'Jeśli chcesz’ powiedział 'możesz mnie uzdrowić’. Współczując mu, Jezus wyciągnął rękę i dotknął go. „Oczywiście, że chcę!” – powiedział. 'Bądź uzdrowiony!'”. W tym epizodzie widzimy, jak bardzo Jezus chce, abyśmy zostali uzdrowieni i uleczeni. Lub innymi słowy. Chce się nami zaopiekować. W kontekście tej historii trąd był nie tylko wyniszczającą chorobą fizyczną, ale także źródłem wykluczenia społecznego. Trędowatych uważano za nieczystych i często izolowano od społeczeństwa. Decydując się na uzdrowienie trędowatego, Jezus nie tylko wyleczył fizyczną chorobę mężczyzny, ale także rzucił wyzwanie normom społecznym, pokazując, że Jego współczucie i uzdrowienie rozciągają się na wszystkie osoby, niezależnie od ich statusu społecznego lub charakteru ich cierpienia. Odpowiedź Jezusa: „Oczywiście, że chcę! Bądź uzdrowiony!” podkreśla przesłanie, że jest On głęboko zainteresowany naszym dobrostanem. Odzwierciedla naszą wiarę w Boga, który nie jest odległy ani obojętny na ludzkie cierpienie, ale jest głęboko zaangażowany i pragnie przywrócić nam zdrowie. Ten epizod zachęca nas do zwrócenia się do Jezusa z naszymi potrzebami i cierpieniami, ufając w Jego pragnienie i moc uzdrawiania i przemiany. Uzdrowienie trędowatego symbolizuje również szerszą misję Jezusa, wykraczającą poza pojedyncze uzdrowienie: przyniesienie zbawienia i odkupienia ludzkości. Pojednanie ludzkości z Bogiem. Służy jako potężna ilustracja naszego zrozumienia Bożej miłości i troski o każdego, zachęcając nas do zaufania Jezusowi w zakresie uzdrawiania, wsparcia i odnowy we wszystkich dziedzinach życia. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W każdej chorobie jest możliwość lepszego poznania Jezusa. Zastanówmy się nad tym: Bóg nas kocha i musimy zaufać Jego miłości, aby zwrócić się do Niego ze wszystkimi naszymi problemami