Siódma Niedziela Wielkanocna
Ewangelia – Jana 17:11-19
„Ojcze Święty, spraw, aby ci, których Mi dałeś, byli wierni imieniu Twemu, aby tak jak My stanowili jedno”. W tych słowach modlitwy Jezusa możemy odkryć Jego marzenie o każdym z nas. On chce, abyśmy byli blisko Niego i byli do Niego podobni. To jest Jego marzenie. Mamy swoje plany i pragnienia. Ale Boży plan jest ważniejszy w naszym życiu. Jezus modli się o to do Ojca. Chce, aby Ojciec zachował nas, aby każdy z nas stał się taki jak On. Tego właśnie chce Jezus Chrystus: Chce, aby każdy z nas stał się Nim. On czuwa nad nami w tym celu. Chce, abyśmy wszyscy byli zjednoczeni jak w jedności Trójcy Świętej. Ktoś może pomyśleć, że to niemożliwe. Ale Jezus jest tym, który mówi. On chce, aby każdy z nas był zjednoczony. Świat nie akceptuje zasady jedności, ponieważ podziały są bardziej korzystne ekonomicznie. Jedynym sposobem na przezwyciężenie tej mentalności świata jest poświęcenie się w prawdzie przez Ojca. Zastanówmy się: Módlmy się do Ducha Świętego, abyśmy mogli być poświęceni w prawdzie.